KGR-Sitzung am 18.12.19 in Kappel

Schnappschuss (2019-12-08 14.01.22)

KGR-Sitzung am 04.12.19 in Wilhelmskirch

Schnappschuss (2019-11-24 15.07.44)

GA-Sitzung am 20.11.19 in Hasenweiler

Schnappschuss (2019-11-07 07.25.51)

KGR-Sitzung am 13.11.19 in Zußdorf

Schnappschuss (2019-11-04 11.16.48)

KGR-Sitzung am 13.11.19 in Pfrungen

Schnappschuss (2019-11-03 14.38.42)