KGR-Sitzung am 30.07.24 in Pfärrenbach

Schnappschuss (2024-07-17 21.32.32)

KGR-Sitzung am 10.07.24 in Zogenweiler

Schnappschuss (2024-07-08 09.03.51)

KGR-Sitzung am 17.07.24 in Wilhelmsdorf

Schnappschuss (2024-07-05 08.40.18)

KGR-Sitzung am 17.07.24 in Wilhelmskirch

Schnappschuss (2024-07-04 09.13.55)

KGR-Sitzung am 17.07.24 in Danketsweiler

Schnappschuss (2024-07-04 09.11.52)